eOppiva Kirjaudu

Kampus – valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä

Mitä opin:

  • Ymmärrän Kampuksen mukanaan tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia
  • Saan yleiskuvan järjestelmästä
  • Opin lisäämään uutisen, ilmoituksen ja tapahtuman

Kampus on palvelujen, tietosisältöjen ja verkostoitumisen työympäristö, joka tehostaa työskentelyä ja mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottamisen. Virtuaalityöpöytä avautuu virkamiehelle henkilökohtaisesti eli aloitussivuna on jokaisen oma personoitu näkymä. Kampus-työpöydälle nousevat oman yksikön/osaston, ministeriön ja valtioneuvostotason tiedon lisäksi virkamiehen yli organisaatiorajojen menevät verkostot. Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus otetaan käyttöön koko valtioneuvostossa 18.4.2018.