Kampus – valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä

  • haastattelu
  • järjestelmävideo
  • 16 minuuttia

Kampus on palvelujen, tietosisältöjen ja verkostoitumisen työympäristö, joka tehostaa työskentelyä ja mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottamisen. Virtuaalityöpöytä avautuu virkamiehelle henkilökohtaisesti eli aloitussivuna on jokaisen oma personoitu näkymä. Kampus-työpöydälle nousevat oman yksikön/osaston, ministeriön ja valtioneuvostotason tiedon lisäksi virkamiehen yli organisaatiorajojen menevät verkostot. Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus otetaan käyttöön koko valtioneuvostossa 18.4.2018.

Mitä opin?

  • Ymmärrän Kampuksen mukanaan tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia
  • Saan yleiskuvan järjestelmästä
  • Opin lisäämään uutisen, ilmoituksen ja tapahtuman

Kenelle?

  • valtioneuvosto
  • tasavallan presidentin kanslia
  • oikeuskanslerin virasto

Suosittele