eOppiva Kirjaudu

Johdanto virkamiesetiikkaan

Tuotanto: eOppiva, Palkeet, Poliisihallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • Mitkä ovat virkamiehen keskeisimmät arvot
  • Mitä tarkoittaa hyvä hallinto eettisestä näkökulmasta
  • Tunnistamaan tilanteita, joissa eettinen harkinta on tarpeellista
  • Pohtimaan omaa toimintaa eettisestä näkökulmasta

Johdanto virkamiesetiikkaan -koulutuksessa opit tunnistamaan keskeisimmät arvot ja eettiset periaatteet. Koulutus käsittelee hyvän hallinnon ja virkatyön etiikan perusteita käytännön esimerkkien kautta. Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille. Koulutuksen ovat laatineet Valtiontalouden tarkastusviraston ja valtiovarainministeriön asiantuntijat.