Johdanto virkamiesetiikkaan

Tuotanto: eOppiva, Palkeet, Poliisihallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiovarainministeriö

Johdanto virkamiesetiikkaan

Tuotanto: eOppiva, Palkeet, Poliisihallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Johdanto virkamiesetiikkaan -koulutuksessa opit tunnistamaan keskeisimmät arvot ja eettiset periaatteet. Koulutus käsittelee hyvän hallinnon ja virkatyön etiikan perusteita käytännön esimerkkien kautta. Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille. Koulutuksen ovat laatineet Valtiontalouden tarkastusviraston ja valtiovarainministeriön asiantuntijat.

Jos olet töissä valtionhallinnossa, suosittelemme Virkamiesetiikkaa käytännössä -koulutusta, joka sisältää tämän johdannon sekä käytännön esimerkkejä lahjoista ja eduista, korruption torjunnasta, esteellisyydestä ja jääviydestä, virkamiehen sosiaalisen median käytöstä sekä tulevaisuuden haasteista.