eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto, eOppiva ja Sofigate Oy

Mitä opin:

  • Mikä on kokonaisarkkitehtuuri ja miksi se on tärkeää palvelujen kehittämisessä
  • Miksi ja miten toimintaa, tietoja, tietojärjestelmiä ja teknologioita suunnitellaan ja kuvataan
  • Miten asioita jäsennetään kokonaisuuksiksi ja miten niiden väliset suhteet kuvataan kokonaisarkkitehtuurilla

Kokonaisarkkitehtuuri on toimivia organisaatioita, parempia palveluja, sujuvaa digitalisaatiota, yhteistä visuaalista viestintää ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Kokonaisarkkitehtuuri työtapana antaa raamit ja kielen yhteiselle tiedon jäsentelylle ja mahdollistaa ketterän ja yhteetoimivan suunnittelun.

Digitalisaatio ei ole vain uuden teknologian käyttöön ottamista, vaan onnistuminen edellyttää toiminnan, tiedonhallinnan, tietojärjestelmien ja teknologian kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tämä koulutus antaa sinulle työkaluja digitalisaatioon liittyvien kysymysten jäsentämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Kokonaisarkkitehtuurin avulla saat kuvan kehittämisen kokonaisuudesta ja omasta roolistasi siinä.