Johdanto käyttäytymistieteelliseen ajatteluun

Tuotanto: Valtioneuvoston kanslia

Johdanto käyttäytymistieteelliseen ajatteluun

Tuotanto: Valtioneuvoston kanslia

Kurssin sisältö

Valmennuksessa saat tietoa siitä, miten käyttäytymistiedettä voi hyödyntää yhteiskunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa.

Selkeät mallit auttavat meitä paremmin ymmärtämään käyttäytymistä ja tekemään tietoisia valintoja tämän ymmärryksen pohjalta.

Kun suunnittelemme työtämme tutkittujen mallien avulla, vältämme kompastumasta yhä uudelleen samoihin ongelmiin. Valmennuksen sisältö on siis hyödynnettävissä hyvin laaja-alaisesti erilaisten politiikkatoimien toteutuksessa.

Koulutuksen on toteuttanut KETTU – Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa -työryhmä.