eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Jämställdhet och likabehandling – Hur och varför?

Tuotanto: eOppiva, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä opin:

  • Jag kan identifiera mina centrala möjligheter att främja jämställdhet och jämlikhet i mitt arbete
  • Jag förstår hur stereotypier, sociala normer och skillnader mellan människor påverkar samhället och mitt arbete
  • Jag förstår och kan på min arbetsplats motivera varför jämställdhet och likabehandling inte är åsiktsfrågor

Jämställdhet och likabehandling är inte åsiktsfrågor. Myndigheterna har enligt lag skyldighet att främja jämställdhet och jämlikhet. På denna kurs lär du dig hur och varför. Kursinnehållet lämpar sig utmärkt för alla anställda inom statsförvaltningen och hjälper dem att reflektera över om de med sitt eget agerande motverkar eller främjar jämställdhet och likabehandling.

På kursen fokuserar vi på främjandet av jämställdhet och jämlikhet i myndighetsverksamheten, inte på jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som gäller personalen.

För kursinnehållet ansvarar Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet tillsammans.