Jämlik och jämställdhetsfrämjande vägledning

Tuotanto: eOppiva ja KEHA-keskus

Kurssin sisältö

I den här utbildningen får du bekanta dig med definitionerna för likabehandling, jämlikhet och jämställdhet samt dessa begrepps centrala principer. Du kommer att granska vad det innebär att beakta dessa saker i karriärvägledningen. Du får också observera och strukturera ditt eget förhållande till frågor om jämlikhet och jämställdhet. Dessutom erbjuder utbildningen verktyg för kundmöten och främjande av ett mångsidigare arbetsliv.

Utbildningens målgrupp är alla personer som utför (karriär)vägledningsarbete. Verksamhetsmiljön kan vara läroanstalter, sysselsättningstjänster, företag eller tredje sektorn – vilken som helst miljö där man har att göra med karriärvägledning.

Kursen finansieras av EU:s Recovery and Resilience Facility (RRF) som en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Välkommen med!