Informationsinslag om visselblåsarlagen

Tuotanto: eOppiva ja oikeusministeriö

Kurssin sisältö

Den här kursen vägleder dig i rapporteringen av överträdelser i din organisation och ger dig ett omfattande informationspaket om visselblåsarlagen. Hur skyddas jag som rapporterande person? Hurdana situationer kan jag rapportera om? Hur ska arbetsgivaren behandla rapporter om överträdelser? Kursen ger dig svar på bland annat dessa frågor.

Kursen är avsedd särskilt för potentiella rapporterande personer som kan lägga märke till överträdelser i anslutning till sitt arbete – det vill säga oss alla.