eOppiva Kirjaudu

Ihmisoikeudet

Mitä opin:

  • johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin,YK:n ihmisoikeusjärjestelmä,Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmä,Perusoikeudet Euroopan unionissa,Perusoikeudet Suomessa,

Ihmisoikeudet-luentosarja on Ihmisoikeuskeskuksen tuottamana luentosarja, jossa avataan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän keskeisiä käsitteitä, rakenteita ja sisältöjä. Luennot sopivat aiheen perusopetukseen ja niille, jotka työssään käsittelevät perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, mutta joilla ei ole alan koulutusta. Johdatusluento sopii myös laajempaan käyttöön niille, joilla on tarve ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksia.