Hyvä virkakieli – Selkeytä lauseita ja virkkeitä

 • videoita
 • esimerkkejä
 • tehtäviä
 • kesto noin 60 min

Tämän koulutuksen aiheena on hyvä virkakieli. Koulutuksessa keskitytään hankaliin lauseisiin ja virkkeisiin. Virkakieltä syytetään usein siitä, että se on paperinmakuista ja hankalaa, kaukana ihmisten käyttämästä oikeasta kielestä. Väitteet ovat osittain totta, mutta harva meistä kirjoittaa tahallaan koukeroista kieltä. Koulutuksen tarkoituksena onkin auttaa sinua työssäsi: herättää huomaamaan monimutkaisia rakenteita ja opastaa kirjoittamaan ymmärrettäviä virkatekstejä toisille viranomaisille ja asiakkaille.

Kouluttajina ovat Riitta Hyvärinen ja Marianne Laaksonen, jotka työskentelevät kielenhuoltajina Kotimaisten kielten keskuksessa.

Mitä opin?

 • Opit tunnistamaan, mitä on hyvä virkakieli.
 • Opit karsimaan tekstistäsi monimutkaisia lauserakenteita.
 • Opit kirjoittamaan havainnollisesti.
 • Opit kiinnittämään huomiota omaan kielenkäyttöösi ja teksteihisi.

Kenelle?

 • kaikkiKoulutuksen sisältö

MITÄ ON VIRKAKIELI

 • Virkakieli on työn väline ja tulos
 • Miten virkakieltä syntyy?
 • Suunnittele tekstisi hyvin

VÄLTÄ RASKAITA RAKENTEITA

 • Pidä lauseet lyhyinä
 • Määriteketjut uuvuttavat
 • Lauseenvastike voi hämärtää merkityksen
 • Kiilarakenne pysäyttää lukemisen

KÄYTÄ LUKIJALLE TUTTUJA ILMAUKSIA

 • Käytä sanoja ja rakenteita, jotka ovat lukijalle tuttuja
 • Suosi verbejä, älä sorru substantiivityyliin
 • Passiivi – käytä harkiten

KERTAA JA OPI LISÄÄ!

 • Kirjoittajan avuksi
 • Testaa osaamisesi
 • Palaute ja todistusSuosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua