Högklassiga digitala tjänster som mål

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto, eOppiva ja valtiovarainministeriö

Högklassiga digitala tjänster som mål

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto, eOppiva ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

De offentliga tjänsterna digitaliseras i rask takt. Även lagstiftningen stöder förändringen. Lagen om
digitala tjänster förpliktar myndigheterna att ge kunderna möjlighet att uträtta sina ärenden i en
digital servicekanal. Den här kursen gör dig förtrogen med skyldigheterna i lagen.

Kouluttajat