eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Högklassiga digitala tjänster som mål

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto, eOppiva ja Valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • Jag lär mig vad lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster) innebär för mig, min organisation och våra kunder
  • Jag lär mig vad man enligt lagen om digitala tjänster ska beakta när man ordnar högklassiga digitala tjänster
  • Jag lär mig var man får stöd och hittar nätverk

De offentliga tjänsterna digitaliseras i rask takt. Även lagstiftningen stöder förändringen. Lagen om
digitala tjänster förpliktar myndigheterna att ge kunderna möjlighet att uträtta sina ärenden i en
digital servicekanal. Den här kursen gör dig förtrogen med skyldigheterna i lagen.

Kouluttajat: