Hankinta 2020 – Sopimus

 • 50 min
 • videot
 • tehtävät

Jokaisessa virastossa on sopimusvastaava, joka yhteistyössä muiden hankinta-asiantuntijoiden kanssa vastaa sopimuksen oikeellisuudesta ja toteutumisesta sopimuskauden elinkaaren ajan. Tällä kurssilla tutustumme erityisesti sopimusvastaavan, mutta myös muiden asiantuntijoiden, rooleihin sopimushallinnassa. Katsottuasi tämän kurssin tiedät, milloin olet toiminut vastuidesi mukaisesti ja mitä työkaluja tulisi kussakin vaiheessa käyttää. Tutustut myös esimerkkeihin eettisistä pelisäännöistä. Kouluttajina Mika Hänninen Hanselista, Anri Rantala eduskunnan kansliasta ja Kati Siikonen Palkeista.

Mitä opin?

 • Miksi sopimustietoja kerätään?
 • Mitä vaiheita sopimushallinnan elinkaareen kuuluu?
 • Millaisia rooleja sopimushallinnassa on tunnistettavissa?
 • Mitä työkaluja meillä on käytettävissä sopimushallintaan?
 • Entä mitä tietoja kerätään Handi-palveluun?

Kenelle?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto



Koulutuksen sisältö
 • Miksi sopimuksia pitää hallita?
 •  Sopimushallinnan perusteet
 • Sopimuksen elinkaaren hallinta
  • Vaihe 1 Sopimuksen suunnittelu
  • Vaihe 2 Sopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
  • Vaihe 3 Huomautukset ja reklamaatio
  • Vaihe 4 Tavaran lisähankinta tai palveluun liittyvän option käyttö
  • Vaihe 5 Sopimuksen muuttaminen
  • Vaihe 6 Sopimuksen päättäminen
 • Salassa pidettävät sopimukset
 • Tietosuoja-asetuksen vaatimukset
 • Eettiset pelisäännöt
 • Millä työkaluilla sopimuksia hallitaan valtionhallinnossa?
 • Miksi sopimustiedot kerätään?
 • Miten sopimustietoja käsitellään Handi-palvelussa?
Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.



Suosittele