Sujuvat hankinnat – Kilpailutus

Sujuvat hankinnat – Kilpailutus

Kurssin sisältö

Tunnetkin ehkä hankintalaissa mainitut hankintojen periaatteet, jotka ohjaavat julkisia kilpailutuksia. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus toteutuvat kaikissa laadukkaissa kilpailutuksissa.
Tällä kurssilla tutustut myös kilpailutuksen sääntöihin, ohjeisiin ja hyviin käytäntöihin. Kilpailutuksen kurssiin on sisällytetty myös hankinnan valmistelu, joka sisältää mm. hankinnan toteutustavan valinnan sekä hankinnan tavoitteiden määrittelyn.
Sähköisen kilpailuttamisen alkumetreillä opit kurssilla myös, mitä sähköisessä kilpailutuksessa pitää huomioida. Tutuiksi tulevat niin Hanki-palvelu, Hilma kuin TED sekä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ESPD.

Kouluttajina toimivat Timo Rantanen Hanselista, Liisa Lehtomäki Hanselista, Sini Korpela Valtioneuvoston kansliasta ja Jesse Hakkarainen PTCServices Oysta.