Sujuvat hankinnat – Johtaminen

Sujuvat hankinnat – Johtaminen

Kurssin sisältö

Valtiolla tehdään vuosittain hankintoja kuuden miljardin edestä. Hankintatoimelle onkin tunnistettu erittäin merkittävä rooli viraston perustehtävän kannalta. Siksi hankintoja pitää myös johtaa osana toiminnan johtamista. Kurssilla herätellään laajasti hankintojen johtamisen merkitykseen julkisissa hankinnoissa. Olennaista on luoda hankintatoimelle strategiset linjaukset, tunnistaa vastuutahot sekä hankintatoimeen liittyvät tehtävät, jotka on organisoitu mielekkäällä tavalla. Kouluttajina Seija Friman, Tero Meltti ja Pauliina Lautiainen.