Hallitusohjelman toimeenpano

 • videoita
 • kuvia
 • tehtäviä
 • 45 min

Hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Tässä koulutuksessa tutustumme hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon. Kiinnitämme huomiota hallitusohjelman tavoitteisiin, ilmiölähtöisyyteen ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

Mitä opin?

 • Opin, mitkä ovat hallitusohjelman päätavoitteet, ja saan yleiskuvan hallituksen strategiaprosessista.
 • Opin, mitä yhtenäinen valtioneuvosto tarkoittaa hallitusohjelman toimeenpanon näkökulmasta
 • Osaan kertoa vaikuttavuudesta ja ymmärrän sen merkityksen.

Kenelle?

 • johtajat
 • asiantuntijat
 • kaikki
 • esihenkilöt
 • viranhaltijatKoulutuksen sisältö
 • Hallitusohjelman tavoitteet
 • Hallituksen työskentely ja strategiaprosessi
 • Ilmiölähtöisyys
 • Hallitusohjelman seuranta
 • VaikuttavuusSuosittele