Hallinnon rakenteet

 • 45 minuuttia
 • video
 • simulaatio
 • perusteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudet virkamiehet siihen, miten suomalainen hallinto, ja erityisesti valtion hallinto, toimii ja miltä hallinnon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä. Koulutuksessa suomalaista yhteiskuntaa tarkastellaan paisti organisatorisesta näkökulmasta, myös hallinnon ohjauksen ja toimivallan näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan valtionhallinnon keskeisiin toimijoihin ja tehtäviin ja kuinka hallinnon toimintaa valvotaan. Koulutuksen lopussa esitetään myös muutamia näkökulmia hallinnon tulevaisuudesta. Kouluttajana Reijo Lindh, HTM

Mitä opin?

 • Julkisen vallan rakenteet
 • Vallan kolmijaon
 • Julkisen hallinnon tehtävät
 • Keskeiset toimijat
 • Hallinnon rakenteen perusperiaatteet

Kenelle?

 • asiantuntijatKoulutuksen sisältö
Kouluttajana Reijo Lindh, HTM
 • Julkisen vallan rakenteet
 • Vallan kolmijako
 • Julksen hallinnon tehtävät.
 • Hallinnon rakennetta ohjaavat periaatteet
 • Keskeiset toimijat valtionhallinnossa
 • Ohjaus ja strategia
 • Hallinnon valvonta
 • Tulevaisuus
   Suosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua