Hallinnon rakenteet

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Hallinnon rakenteet

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Hallinnon rakenteiden ja toimintaperiaatteiden tuntemus kuuluu viran hoidon perusedellytyksiin.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää virkahenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet siihen, miten julkinen hallinto on Suomessa järjestetty ja mitkä ovat sen keskeiset toimijat. Koulutuksessa käydään läpi julkisen hallinnon ja erityisesti siihen kuuluvan valtionhallinnon organisaatio. Lisäksi tarkastellaan julkisen vallan käytön reunaehtoja, vallan kolmijako-oppia ja viranomaisten toimivaltakysymyksiä.

Koulutus auttaa julkisessa tehtävässä toimivaa tunnistamaan ja ymmärtämään olemassa olevia rakenteita ja ohjausprosesseja, jotka vaikuttavat suoraan myös omien tehtävien hoitamiseen. Koulutuksen tavoitteena on innostaa miettimään oman organisaation kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä sekä ruokkia uteliaisuutta hallinnon kehittämistä kohtaan.

Koulutus on uudistettu versio vuoden 2017 koulutuksesta.

Kouluttajat