eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Haastavat henkilöstötilanteet

Tuotanto: eOppiva, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • mikä on sallittua ja mikä kiellettyä käyttäytymistä
  • varhainen välittäminen ja haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy
  • esihenkilön rooli ja vastuut
  • haastavien tilanteiden ratkaisemisen vaiheet, keinot ja toimintamallit
  • relevantit lait ja oikeudellisesti kestävä käsittely

Työelämässä törmäämme ajoittain haastaviin henkilöstötilanteisiin, jotka vaativat esihenkilöiltä aktiivista ja suunnitelmallista puuttumista. Esihenkilö toimii työnantajan edustajana ja vastaa omalta osaltaan siitä, että työpaikalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimitaan työnantajalle asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Esihenkilö luo omalla toiminnallaan sallitun ja kielletyn käyttäytymisen rajoja sekä kulttuuria, joka tukee hyvinvointia työyhteisössä. Tässä webinaarissa saat perustiedot ja vinkkejä haastavien henkilöstötilanteiden käsittelyyn esihenkilön näkökulmasta.