Familjecenterkörkort

Tuotanto: eOppiva ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Familjecenterkörkort

Tuotanto: eOppiva ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Kurssin sisältö

Med hjälp av utbildningen för familjecenterkörkortet bygger vi en gemensam förståelse för vad familjecenter är, vilka tjänster det erbjuder och vilka möjligheter det för med sig till stöd för nätverksbaserat och sektorsövergripande arbete. Allt detta för att kunden ska få den hjälp och det stöd som behövs i rätt tid, flexibelt och effektfullt.

Utbildningen är riktad till alla som arbetar med barn, unga och barnfamiljer i bildnings-, social- och hälso- och sjukvårdstjänster samt i organisationer och församlingar. I utbildningen används som exempel Egentliga Finlands välfärdsområdes familjecenter. Det tar cirka 45 minuter att göra det.

Kouluttajat