Kehitysyhteistyön arvioinnin opas

  • opas

Ulkoasiainministeriön arvioinnin opas tarjoaa ohjeita Suomen rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden arviointien tilaamista, hallinnointia ja toteuttamista varten. Tavoitteena on varmistaa, että arvioinnit ovat hyödyllisiä ja laadukkaita. Opas on tarkoitettu virkamiehille, jotka tilaavat ja hallinnoivat arviointeja sekä käyttävät arviointituloksia oppimisessa ja tilivelvollisuuden täyttämisessä, arvioijille, jotka toteuttavat arviointeja ja ulkoministeriön arviointitoiminnasta ja Suomen kehitysyhteistyön tuloksista kiinnostuneille sidosryhmille.

Mitä opin?

  • Mitä arviointi on ja miksi se on tärkeää
  • Miten arviointeja tilataan
  • Arviointiprosessien hallinnointi
  • Miten arviointituloksia hyödynnetään oppimisessa ja tilivelvollisuuden täyttämisessä
  • Miten varmistetaan arviointien korkea laatu

Kenelle?

  • virkamiehet
  • arvioijat
  • UlkoministeriöTekniset vaatimukset
In manual form, english,  


Suosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua