EU-lainsäädännön ABC

Tuotanto: eOppiva ja Sitra

EU-lainsäädännön ABC

Tuotanto: eOppiva ja Sitra

Kurssin sisältö

Tämä kurssi auttaa sinua ymmärtämään, miten lakeja säädetään EU:ssa ja miten ne tulevat osaksi Suomen lainsäädäntöä. Opit perusteita EU:n toiminnasta, pääset tutustumaan EU-instituutioihin ja muihin toimijoihin sekä ymmärrät niiden välistä työnjakoa. Saat myös tietoa siitä, minkälainen rooli EU-lainsäädännöllä on jäsenmaissa, kuinka lainsäädäntöä EU:ssa syntyy ja miten siihen voi vaikuttaa.

Kurssi keskittyy EU:n lainsäädäntöprosessiin, mutta tulet huomaamaan, että EU:ssa muodollinen prosessi ja epävirallinen vaikuttaminen linkittyvät kiinteästi toisiinsa, eikä niiden välistä rajaa ole aina helppo tunnistaa. Siksi kurssi kertoo myös Suomen roolista ja sen vaikutusmahdollisuuksista unionissa. Saat konkreettisia vinkkejä EU-lainsäädäntöön vaikuttamiseen. Tämä antaa sinulle paitsi valmiuksia seurata EU-asioita myös vaikuttaa niihin itse.

Kouluttajat