Esimiehenä muutoksessa

 • 40 minuuttia
 • video
 • pohdintatehtävät

Tässä koulutuksessa saat käytännön työvälineitä muutoksen viestimiseen ja pääset peilaamaan omaa rooliasi esimiehenä muutostilanteiden näkökulmasta. Lisäksi ymmärrät, miksi lähiesimiehen tapa johtaa muutoksia on juuri se kriittinen piste, joka vaikuttaa muutoksen onnistumiseen. Tässä koulutuksessa saat tietoa niistä tunnereaktioista, joita muutokset tyypillisesti aiheuttavat organisaatioissa ja opit kohtaamaan haastavia tilanteita ja tunnistamaan myös omia tunteitasi muutosten läpiviejänä. Kouluttajana Taru Uhrman.

Mitä opin?

 • Johtamaan tiimiäsi muutostilanteissa
 • Tarkistamaan, että esimiehillä on yhteinen linja ja näkemys muutoksen syistä
 • Ymmärtämään, millaisia tunteita on muutosvastarinnan taustalla
 • Tunnistamaan omia reaktioitasi ja ymmärtämään kuinka ne vaikuttavat arjessa
 • Tunnistamaan oman tiimisi muutoskyvyn kulmakivet
 • Kiteyttämään muutoksen ydinviestit ja syyt selkokielelle
 • Ymmärtämään, kuinka tärkeä lähiesimiehen viestintärooli on muutoksen onnistumisessa

Kenelle?

 • Esimiestaso
 • JohtavaKoulutuksen sisältö
  Moduuli 1 Pohdi omaa asennoitumistasi organisaatiosi muutostilanteisiin.
 1. Kuinka oma tunnetilasi heijastuu johtamiseesi?
 2. Millaiset asiat ovat vahvuuksiasi entä kehittämisen kohteistasi?
Moduuli 2 Kuinka johdat epävarmoissa tilanteissa?
 1. Kuinka rakennat luottamusta omassa tiimissäsi?
 2. Millainen tiimiläisten tai kollegoiden käyttäytyminen saa sinut esimiehenä provosoitumaan muutostilanteissa?
Moduuli 3 Mistä syntyy sinun tiimisi muutoskyky?
 1. Millaista osaamista ja millaisia vahvuuksia tunnistat tiimissäsi?
 2. Missä ovat teidän tiiminne vapaat keskustelufoorumit?
 3. Millaisia pelisääntöjä on syytä ottaa keskusteluun oman tiimin kanssa?
Moduuli 4 Selkiytä muutosten syyt ja ydinviestit
 1. Kirjaa itsellesi ylös omat ajatuksesi mikä pysyy, mikä poistuu, mikä tulee tilalle -kolmiosta
 2. Keskustele lähimpien esimieskollegoidesi kanssa organisaatiosi muutostilanteen ydinviestistä: Käy läpi liitteenä oleva Kiteytä muutoksen ydinviestit -lomake ja varmista, että teillä on yhteinen näkemys siitä, kuinka muutoksesta puhutaan.Suosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua