Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare

Digitalt stöd handlar om möten mellan människor.