Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Tuotanto: Aluehallintovirasto ja eOppiva

Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Tuotanto: Aluehallintovirasto ja eOppiva

Kurssin sisältö

Välkommen att lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också kallat webbtillgänglighet, och hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster) förpliktar myndigheter och andra aktörer att tillhandahålla tillgängliga digitala tjänster. Efter utbildningen har du en helhetsbild av tillgänglighetens betydelse i det digitala samhället samt vet vilka digitala tjänster kraven i lagen om digitala tjänster gäller och vilka dessa krav är för digitala tjänster. Utbildarna är sakkunniga vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands enhet för tillgänglighetstillsyn.