eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

Tuotanto: Aluehallintovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Vad är digital tillgänglighet
  • Vad är kraven enligt lagen om digitala tjänster
  • Vilka organisationer och innehåll gäller lagen
  • Vad krävs av er organisation
  • Hur enheten för tillgänglighetstillsyn hjälper, ger råd och övervakar att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls

I denna utbildning får du lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också kallat webbtillgänglighet. Utbildningen ger dig också kunskap om hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster) förpliktar myndigheter och andra aktörer att tillhandahålla tillgängliga digitala tjänster. Du får en helhetsbild av varför digital tillgänglighet är viktigt och vilka tillgänglighetskrav lagen om digitala tjänster innehåller. Utbildarna är sakkunniga vid enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.