Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

I denna utbildning får du lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också kallat webbtillgänglighet. Utbildningen ger dig också kunskap om hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster) förpliktar myndigheter och andra aktörer att tillhandahålla tillgängliga digitala tjänster. Du får en helhetsbild av varför digital tillgänglighet är viktigt och vilka tillgänglighetskrav lagen om digitala tjänster innehåller. Utbildarna är sakkunniga vid enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mitä opin?

 • Vad är digital tillgänglighet
 • Vad är kraven enligt lagen om digitala tjänster
 • Vilka organisationer och innehåll gäller lagen
 • Vad krävs av er organisation
 • Hur enheten för tillgänglighetstillsyn hjälper, ger råd och övervakar att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfyllsKoulutuksen sisältö
Vad är digital tillgänglighet?
 • Digital tillgänglighet innebär åtkomlighet på webben
 • Lagen om digitala tjänster är en del av en större internationell referensram
Gäller tillgänglighetskraven oss?
 • Ta reda på om din organisation omfattas av lagen om digitala tjänster
 • Nyttan med tillgängliga tjänster
Vad krävs av organisationen?
 • Kraven enligt lagen om digitala tjänster
 • Följ riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll
 • Skapa ett tillgänglighetsutlåtande och upprätthåll det
 • Ta emot respons på den digitala tjänstens tillgänglighet
 • Kom överens om ansvars- och rollfördelningen
Hur kan regionvaltningsverket vägleda och övervaka att tillgänglighetskraven uppfylls
 • Tillgänglighetsenheten till din hjälp!
 • Testa dina kunskaperSuosittele

Nämäkin koulutukset voisivat kiinnostaa sinua