Digitaalinen valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslia on valmistellut Digitaalinen valtioneuvosto vuonna 2020 -tavoitetilan. Tavoitetilan ja avainteemojen tavoitteena on varmistaa yhteinen suunta valtioneuvoston toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen yhtenäistämiselle. Digitaalisen valtioneuvoston tavoitetta toteutetaan keskeisten toiminnan kehittämishankkeiden kautta: Valtioneuvoston perustietotekniikan uudistaminen VNPUU, Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA sekä Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus. Toiminnan kehittämishankkeiden mukanaan tuomia muutoksia työtavoissa ja työvälineissä tuetaan yhtenä Digitaalinen valtioneuvosto –kokonaisuutena.

Kenelle?

  • valtioneuvosto
  • tasavallan presidentin kanslia
  • oikeuskanslerin virasto