eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Digistöd – Tips för organisering och utveckling av kommunernas digistöd

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Du förstår digitaliseringens betydelse som en del av kommunens och kommuninvånarnas vardag.
  • Du förstår att en stor del av kommunens anställda ger och samtidigt behöver digitalt stöd.
  • Du förstår att det digitala stödet måste koordineras.
  • Du känner till olika sätt att ordna digitalt stöd.

I kommunerna ordnas digitalt stöd både som en del av arbetsuppgifterna och som en separat tjänst. Kommuninvånare, lokala företag och samfund, kommunens egna anställda och förtroendevalda behöver stöd för att utveckla digitala färdigheter. Samtidigt ger också en stor del digitalt stöd.

Den här utbildningen ger representanter för kommunernas förvaltning information om varför det lönar sig att utveckla digitaliseringen och det digitala stödet samt tips på hur det digitala stödet kan ordnas i den egna kommunen.

Det finns redan fungerande praxis för att organisera digistödet, så man behöver inte hitta på allt själv. Välkommen att bekanta dig med de lösningar som redan genomförts i kommunerna och lära dig nytt!