Datasystemet för den byggda miljön – vad förändras?

Tuotanto: DigiFinland ja eOppiva

Datasystemet för den byggda miljön – vad förändras?

Tuotanto: DigiFinland ja eOppiva

Kurssin sisältö

Informationshanteringen av den byggda miljön förnyas, vilket gör att uppgifterna samlas i ett riksomfattande datasystem. I utbildningen bekantar du dig med den pågående förändringen i informationshanteringen av den byggda miljön och får information om vad som förändras med tanke på ditt eget arbete.

Utbildningen riktar sig till alla experter på kommunernas byggda miljö. Välkommen med!