eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Dataskyddets ABC 2 – Djupare om dataskydd

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Du kan placera in dataskyddet som en del av informationsförvaltningens helhet
  • Du är medveten om rollerna och ansvarsfördelningen i anslutning till organisationens dataskydd
  • Du vet vilket förhållandet mellan handlingars offentlighet och dataskyddslagstiftningen är
  • Du vet hur dataskyddet beaktas då man gör upphandlingar och avtal

Produktion: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och eOppiva
Med hjälp av dataskydd tryggas vars och ens rätt till integritet. Men tänk om denna grundläggande rättighet står i konflikt med andra grundläggande rättigheter? Hur ska dataskyddet förenas med till exempel handlingars offentlighet, som också är en grundläggande rättighet?

I den här utbildningen granskas dataskyddets förhållande till andra grundläggande rättigheter, bilden av dataskyddet som en del av organisationens verksamhet fördjupas och man sätter sig närmare in i tillämpningen av dataskyddet till exempel i upphandlingar.

Utbildningen är en fortsättning på utbildningen Dataskyddets ABC för anställda inom offentlig förvaltning 2020. Utbildningen är särskilt avsedd för anställda inom den offentliga förvaltningen som hanterar många personuppgifter i sitt arbete.