Datan jakamisen reilut säännöt

Tuotanto: eOppiva ja Sitra

Kurssin sisältö

Yritysten ja viranomaisten hallussa olevan datan jakaminen ja yhdistäminen avaa mahdollisuuksia rakentaa uusia palveluita. Datan jakaminen vaatii kuitenkin selkeät pelisäännöt yksilöiden oikeuksien ja pienten yritysten neuvotteluaseman turvaamiseksi. Tätä varten EU on tuonut uusia dataan liittyviä säännöksiä, datasäädöksen ja datanhallinta-asetuksen, joiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tällä kurssilla pureudutaan.

Datan jakaminen tapahtuu etenkin älylaitteiden käytössä. Erilaiset älylaitteet lisääntyvät jatkuvasti niin ihmisten arjessa kuin teollisissa ympäristöissä. Laitteet keräävät käytettäessä dataa, joka voi olla hyödyllistä laitteen käyttäjille ja uusien palvelujen kehittäjille.

Uusien säädösten myötä EU velvoittaa älylaitteiden valmistajat antamaan laitteiden käyttäjille pääsyn omaan dataansa, edistäen laitteiden datasta luotavien palveluiden kilpailua ja estäen toimittajaloukkujen syntymistä. Lisäksi datan jakamista helpottavat luotettavat datan välityspalvelut ja data-altruistiset organisaatiot, jotka toimivat valvotusti ja uusien sääntöjen mukaisesti.

Yritysten on tunnettava datatalouden pelisäännöt ja niiden tarjoamat mahdollisuudet, jotta ne pärjäävät datapohjaisessa kilpailussa.