Behandling och skydd av sekretessbelagda uppgifter

Tuotanto: eOppiva ja Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta

Behandling och skydd av sekretessbelagda uppgifter

Tuotanto: eOppiva ja Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta

Kurssin sisältö

I den här utbildningen går vi igenom hur sekretessbelagda uppgifter behandlas på ett datasäkert och kravenligt sätt. Efter utbildningen vet du vad sekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av information innebär.

Utbildningen hjälper dig att utveckla din egen och din organisations kompetens. Utbildningen är avsedd för personer som behandlar sekretessbelagda uppgifter samt för organisationens ledning som ansvarar för anvisningarna och utbildningen i sekretessbelagda uppgifter. Utbildningen riktar sig till både mer erfarna och nya anställda oberoende av arbetsbeskrivning.

Utbildningen är till nytta inte bara för den offentliga förvaltningens organisationer utan också för företag och andra intressenter inom den offentliga förvaltningen som behandlar myndigheternas sekretessbelagda uppgifter.

Utbildningen grundar sig på informationshanteringsnämndens rekommendation om hantering av sekretessbelagda handlingar.

Kouluttajat