Digiturvaviikko 25.–29.9.2023

Digiturvaviikko haastaa organisaatiot ja niiden työntekijät digitaalisen turvallisuuden edistämiseen. Voit suorittaa joitakin näistä koulutuksista.

Veckan för digital säkerhet utmanar organisationer och deras anställda att främja digital säkerhet. Du kan studera en av dessa kurser!

The Digital Security Week challenges organizations and their employees to promote digital security. How about studying one of these courses?

Tutustu halutessasi myös HAUSin digitaaliseen valmennusohjelmaan Kyberturvaajaan.

 1. Digiturvallinen työelämä

  Digitaalinen turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Tässä

  Turvallisuus
 2. Digital säkerhet i arbetslivet

  Digital säkerhet är något vi alla har reponsibilität om. I denna

  Turvallisuus
 3. Digitally secure working life

  Digital security is everyone's responsibility. In this introductory course

  Turvallisuus
 4. Toimi turvallisesti digimaailmassa

  Tiedätkö, miten digitaalisissa ympäristöissä työskennellään

  Turvallisuus
 5. Agera säkert i den digitala världen

  Vet du hur du arbetar säkert i digitala miljöer? Det är faktiskt ganska

  Ohjelmistot ja palvelut
 6. Operate safely in the digital world

  Do you know how to work safely in digital environments? It is actually pretty

  Turvallisuus
 7. Digiturvallinen elämä -testi

  Tervetuloa testaamaan digiturvaosaamisesi! Digiturvallinen

  Turvallisuus
 8. Turvaa digitaalinen toiminta häiriötilanteissa

  Yhteiskunnan riippuvuus teknologiasta kasvaa jatkuvasti. Jokaisen

  Turvallisuus
 9. Trygga den digitala verksamheten vid störningar

  Samhällets beroende av teknologi ökar hela tiden. Varje organisation ska

  Turvallisuus
 10. Securing digital operations during incidents

  The society’s dependence on technology increases all the time. Each

  Turvallisuus
 11. Riskienhallinta digimaailmassa

  Riskienhallinta on tärkeä osa jokaisen organisaation toimintaa.

  Yhteiskunta
 12. Riskhantering i den digitala världen

  Riskhantering är en viktig del av verksamheten i alla organisationer.

  Yhteiskunta
 13. Risk management in the digital world

  Risk management is an important part of the activities of every organisation.

  Tiedon hyödyntäminen
 14. Digiturvallisuus kuntien luottamushenkilöille

  Luottamuksen varmistaminen on keskeistä luottamushenkilön tehtävässä.

  Turvallisuus
 15. Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda

  Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa

  Turvallisuus
 16. Digital security for local government officials

  Ensuring trust is essential in the role of an elected official. It is

  Turvallisuus
 17. Digiturvallisuus hyvinvointialueiden luottamushenkilöille

  Luottamuksen varmistaminen on keskeistä luottamushenkilön tehtävässä.

  Turvallisuus
 18. Digital säkerhet för välfärdsområdenas förtroendevalda

  Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa

  Turvallisuus
 19. Digital security for elected wellbeing services county officials

  Ensuring trust is essential in the role of an elected official. It is

  Turvallisuus
 20. Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle

  Sinäkin käsittelet työssäsi henkilötietoja, eli ihmisiä koskevia

  Turvallisuus
 21. Dataskyddets ABC för personalen inom den offentliga förvaltningen

  Också du behandlar personuppgifter, dvs. uppgifter om människor i ditt

  Lainsäädäntö
 22. ABC of data protection for public administration personnel

  You will learn what data protection is, why it is important, and how you can

  Lainsäädäntö
 23. Tietosuojan ABC 2 – Syvemmälle tietosuojaan

  Tietosuojalla toteutetaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Entä jos tämä

  Turvallisuus
 24. Dataskyddets ABC 2 – Djupare om dataskydd

  Produktion: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och

  Lainsäädäntö
 25. ABC of data protection 2 – deeper in data protection

  Produced by: The Digital and Population Data Services Agency and eOppiva

  Lainsäädäntö
 26. Tietosuoja hankinnoissa

  Tervetuloa oppimaan, miten varmistat tietosuojan hankinnoissa! Koulutuksessa

  Turvallisuus
 27. Tietosuojan vaikutustenarvioinnit osana hankintaa

  Koulutuksessa käsittelemme tietosuojan vaikutustenarviointia

  Säädökset ja ohjeet
 28. Digitaalinen turvallisuus järjestykseen arkkitehtuurin avulla

  Tässä koulutuksessa opit, mitä digitaalisella turvallisuudella

  Turvallisuus
 29. Digitala säkerheten i skick med hjälp av arkitektur

  I denna utbildning lär du dig vad som avses med digital säkerhet och hur

  Turvallisuus
 30. Organising digital security through architecture

  In this training, you will learn what digital security is and how digital

  Turvallisuus
 31. Turvallisuusluokitellut asiakirjat

  Kun työskentelet valtionhallinnossa tai julkishallinnossa, saatat työssäsi

  Töissä valtiolla
 32. Säkerhetsklassificerade handlingar

  När du arbetar inom statsförvaltningen eller den offentliga förvaltningen

  Töissä valtiolla
 33. Security classified documents

  If you are working in central government or public administration, you may

  Töissä valtiolla
 34. Julkri - arvioi ja kehitä tietoturvallisuutta

  Tässä koulutuksessa opit, mikä on Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden

  Turvallisuus
 35. Julkri – Utvärdera och utveckla informationssäkerheten

  I den här utbildningen lär du dig vad kriterier för bedömning av

  Turvallisuus
 36. Julkri – Assess And Develop Information Security

  In this training, you will learn about Julkri, the assessment criteria for

  Turvallisuus
 37. Salassa pidettävien tietojen käsittely ja suojaaminen

  Tässä koulutuksessa käydään läpi, miten salassa pidettäviä tietoja

  Turvallisuus
 38. Behandling och skydd av sekretessbelagda uppgifter

  I den här utbildningen går vi igenom hur sekretessbelagda uppgifter

  Turvallisuus
 39. Processing and protection of secret information

  This course discusses how secret information is processed in a secure and

  Turvallisuus
 40. Digiturvakompassi

  Digitaalisesta turvallisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten digitaalista turvallisuutta kehitetään? Näiden ja…

 41. TAISTOmaatti - digitaalinen harjoitus organisaation toiminnan ja jatkuvuuden mahdollistamiseksi

  Harjoituksessa pääsette harjoittelemaan organisaation omien ohjeiden ja

  Turvallisuus