31.10.2019

Jotta jokainen voisi oppia

Kun työ muuttuu, niin myös osaamisen pitää uudistua. eOppiva on meille kaikille yhteinen valtionhallinnon oppimisympäristö – työkalu tähän tarpeeseen.

Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa työtämme. Jokaisen saavutettavissa olevat digitaaliset koulutuskokonaisuudet kuuluvat osaamisen kehittämiskeinoista tehokkaimpiin – kuten eOppiva. Koska eOppiva on monelle vielä suhteellisen uusi tuttavuus, on tarpeen nostaa esiin muutama digitaalisia oppimisympäristöjä koskeva valtionhallinnon tasoinen linjaus ja tilannetieto.

eOppivalla rakennetaan edellytyksiä uudistuvalle valtionhallinnolle – ja se on täällä jäädäkseen

Digitaalisella eOppiva-palvelukokonaisuudella on merkittävä, strateginen rooli valtionhallinnon osaamisen kehittämisessä. Se tarjoaa yksilölle ajasta ja paikasta riippumattoman pääsyn koulutuskokonaisuuksiin, mahdollistaa kohdennetun tarjonnan sekä nopeuttaa huomattavasti yhteisten osaamiskokonaisuuksien toteuttamista.  Minkään muun välineen kautta koko valtionhallinto ei ole tavoitettavissa yhtä helposti.

eOppiva mahdollistaa niin valtionhallinnolle yhteisten kuin organisaatiokohtaistenkin verkkokoulutusten hyödyntämisen ja tuottamisen yhdessä paikassa. Palveluun kootaan laaja valikoima valtion yhteisiin osaamisiin liittyviä maksuttomia, laadukkaita ja ajankohtaisia oppisisältöjä, jotka ovat kaikkien valtionhallinnon organisaatioiden ja koko henkilöstön käytettävissä.

Oppimisemme tulevaisuus on turvattu, sillä eOppivalle on pysyvä rahoitus valtion budjetista. eOppivan omistavat kaikki virastot yhdessä, ja käytännössä valtion ääntä käyttää valtionhallinnon kehittämisosasto VM:ssä. Vuosittaisella määrärahalla VM tilaa palvelukokonaisuuden operatiivisen toteutuksen HAUSilta. Sopimuksen myötä HAUS pystyy muun muassa tuottamaan eOppivaan valtion yhteisiin osaamisiin liittyviä oppisisältöjä ja tukemaan hallinnon digitaalisen oppimisen ympärillä tarvittavaa yhteistä tekemistä.

Digitaalisen oppimisen tulevaisuus näyttää valoisalta

eOppivalla on yksittäisenä kehittämiskanavana hyvin suuri merkitys, vaikka se onkin vain osa kaikkea virkamieskoulutusta. eOppivaan liittyen sekä virkamiehellä että virastolla on eri rooleja ja tekemisen tasoja, esimerkiksi nämä:

Virkamies opiskelijana ja virasto eOppivan valmiiden sisältöjen käyttäjänä:

  • Palvelukokonaisuus tarjoaa jokaiselle virkamiehelle oppijaystävällisen, maksuttoman osaamisen kehittämiskanavan.
  • Viraston omassa henkilöstön osaamisen kehittämisessä oppikokonaisuuksia voidaan rakentaa monimuotoisesti eOppivasta löytyvien sisältöjen ympärille.

Virasto uusien oppisisältöjen tuottajana ja virkamies kouluttajana:

  • Virastoille tarjoutuu mahdollisuus keskittyä aiempaa tehokkaammin oman substanssiosaamisensa vaatimaan kehittämiseen, myös eOppiva-alustaa vapaasti hyödyntäen.
  • Virkamiehellä on uudenlainen rooli ideoida omaan työhönsä liittyviä sisältöjä ja toteuttaa niitä yhdessä HAUSin osaavan eOppiva-tiimin kanssa.
  • Samalla on tarpeen pitää mielessä, että vaikka eOppivan ”perustoiminta” on virastoille maksuton, ei omien laadukkaiden koulutusten toteuttaminen ole ilmaista. Sekä verkossa että monimuoto-opetuksena toteutettavalla koulutuksella on hintalappu, ja virastoissa on tärkeää varata sekä aikaa että rahaa osaamisen kehittämisen varmistamiseen.

Pitkäjänteistä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin

Olemme valtiovarainministeriössä hyvin sitoutuneita digitaalisen oppimisen ja sen kehittämisen pitkäjänteiseen varmistamiseen valtiolla. Seuraamme läheltä ja tiiviisti eOppivan hyödyntämisen edistymistä ja HAUSin kehittymistä digitaalisen osaamisen keskukseksi. Vauhti on hyvä ja siitä on aihe iloita.

Iloitsemme myös siitä, että reilussa vuodessa eOppiva on otettu niin laajasti käyttöön. Palveluun on lokakuun 2019 päättyessä kirjautunut lähes 27 000 käyttäjää. Tällä hetkellä siis ainakin joka kolmas virkamiehemme on rekisteröitynyt eOppivan käyttäjäksi. Tämä on hienoa ja kiitos siitä!

Samalla on myös jatkettava täysillä pitkäjänteistä työtä, yhdessä ja läpi koko hallinnon. Seuraava tavoitteemme on 50 000 käyttäjää. Ja miten varmistamme sen, että eOppivan löytäneet virkamiehemme pystyvät arjessaan palaamaan opiskelemaan, yhä uudelleen ja uudelleen?

Jossain ammateissa on varsin tiukat pätevyysvaatimukset, joita ylläpidetään säännöllisellä koulutuksella. Tätä mukaellen voisiko meilläkin olla käytäntö, jossa osana kehityskeskusteluja sovitaan ne oppimiskokonaisuudet, jotka vuosittain suoritetaan eOppivassa – maailman parhaan julkisen hallinnon osaamisen varmistamiseksi!

 

Kirjoittajat

Juha Sarkio

Ylijohtaja, osastopäällikkö
Valtionhallinnon kehittämisosasto, VM
@JuhaSarkio

Marjaana Laine

Neuvotteleva virkamies
Valtionhallinnon kehittämisosasto, VM
@MarjaanaWave

Lue myös VM-kolumni:
Maailman paras hallinto – osaamista ja uudistumista (Mari Näätsaari ja Päivi Nerg, VM)