10.05.2019

Ilmiölähtöisyys, kokeilukulttuuri ja muutama muu valtionhallinnon uusi normaali

Varoitus. Saattaa sisältää koulutussijoittelua.

Ilmiölähtöisyydestä ja erilaisista perinteisen valtionhallinnan toimintatapoja ja -kulttuuria ravisuttavista toimintamalleista puhutaan entistä kiihkeämmin. Tiistaina 7.5. valtionhallinnon vuosittain järjestettävässä Valtio expo –tapahtumassa moni puhuja pohti, mihin suuntaan virkakunnan osaamisen ja kulttuurin tulee mennä, jotta uudet toimintamallit muuttuvat puheesta teoiksi. Varsinkin kokeilukulttuurin merkitys ja poikkihallinnollinen toiminta nousivat esille kilpailukykytekijänä monen asiantuntijan puheenvuorossa.  

Ratkaisukeskeisiä, kevyempiä pyrähdyksiä kohti yhteisiä tavoitteita

” Jos en tee mitään, en tee virhettä”.

Näin kuvaili alivaltiosihteeri Päivi Nerg virkahenkilöiden perisyntiä. Ajatusmalli on meille (ja monelle muullekin) luonnollinen, mutta haitallinen, sillä se kuihduttaa osaamistamme ja syö luovuuttamme. Mitä jos kynnystä tekemiseen ja yrittämiseen madallettaisiin niin, että vaikka kokeilu räjähtäisi käsiin, pudotus ei olisikaan liian korkea vaan siitä toivuttaisiin nopeasti yhdessä?

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin ja tämän suunnan pitää näkyä myös valtionhallinnon ponnistuksissa tulla ketterämmäksi rakenteissa, prosesseissa ja uudenlaisen osaamisen kehittämisessä. Avainasemassa tällaisen muutoksen tukemisessa on johto, joka esimerkillään voi näyttää ja alaisiaan tukea itseohjautuvuuteen ja rohkaista yrittämään uutta. Kokeilukulttuurin hyvien käytäntöjen tuominen virkakunnan maailmaan on myös meidän tavoite eOppivassa.

Pyrimme taklaamaan kevyillä täsmäiskuilla valtionhallinnon osaamisvaateita (ja –vajeita!) levittämällä tietoa kevyesti ja laajalle virkakuntaan. Esimerkiksi tiedolla johtamisen kysymykset mietityttävät monia, minkä takia haluamme konkretisoida hypetetyn sanaparin merkitystä ja luoda yhteyksiä oikeisiin arjen tekoihin. Ketteryyttä työkulttuurissa haemme taas työskentelytapojen tehostamisella, josta saa vinkkejä esimerkiksi Opi nopeammin, työskentele tehokkaammin -kurssilta. Haluamme myös buustata oman ajatusmaailman kehittämistä käytännön nikseillä johdattelemalla ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan kollegoitamme. Jos tarvitset apua tai vinkkejä prototyyppien ja kokeilujen hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi, nappaathan matkaan vinkkimme ja yrität rohkeasti uutta!

Siilot sileeks! Sektorirajat ylittävien yhteistyömallien nousu

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja uudet rajoja hämärtävät yhteistyömallit puhututtivat Valtio expolla. Muutos tulee näkymään konkreettisesti työssämme valtionhallinnossa  tulevina vuosina. Miksemme siis ottaisi ennakoivaa harppausta ja lähtisi avoimin mielin tutkailemaan uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen eteen?

Yhteiskehittäminen eri tahojen ja asiantuntijoiden kanssa sisältöjen luomisessa ja testauksessa on eOppivalle arkipäivää. Uskomme, että paras viisaus asuu yhteisössä, mistä syystä asiantuntijamme ja asiakkaamme tekevät kanssamme sinnikkäästi töitä, jotta voimme aidosti tukea virkahenkilöitä työssään. Yhteiskehittäminen toteutuu meillä käytännössä mm. työpajatyöskentelyssä, jonka tekniikat ovat ladattavissa kaikille ilmaisiksi Pelikirjassa. Yhteiskehittäminen on kokemuksemme mukaan kepeää, monialaista ja parhaimmillaan byrokratiaa vähentävää toimintaa!

Osaamisen ja resurssien jakaminen kilpailukykytekijöinä

Valtio expo –messuilla yhteiskehittämisestä ja oppimisen uusista ympäristöistä puhuttaessa esille nousi parviälykokeilu, jota on pilotoitu valtionhallinnon sisällä. Kokeilun ydinviesti on osaamisen jakamisen tärkeys, sillä kollektiivisen älyn luoma etu on suurempi kuin yksittäisten osiensa yhteenlaskettu luoma etu.

Osaamisen jakaminen sekä omassa organisaatiossa että organisaatiorajojen yli on entistä merkittävämpää yksilön ja yhteisöjen kilpailukyvyn tehostamisessa. Me uskommekin siihen, että omistushaluisuudesta luopuminen kannattaa ja maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Tulevaisuudessa se kel aarre on, se aarteen jakakoon. Jatkuva yhdessä oppiminen on osa työtämme ja pyrimme eOppivassa madaltamaan kynnystä, jotta jokainen valtionhallinnon  työntekijä kokisi samoin.