eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
10.09.2017

Hahmojen tarina

Meitä oppijoita on useita eri tyyppejä. Mikä sopii yhdelle, saattaa olla kauhistus jollekin toiselle. Joku arvostaa pelejä, oppineisuuden välitestaamista ja hyviä videoita, kun taas joku toinen mielellään lukee paperista tai kuuntelee luennon lenkillä. Jotta ottaisimme eOppivassa huomioon kaikkiin eri juniin nousevat ja asemalle jäävät opinjanoiset, päätimme muodostaa loppukäyttäjistä käyttäjätyyppejä, joiden päätelasien kautta katsoimme suunnitelmiamme.  Ikuisen oppijan, perinteisen kouluttautujan, paikkaan ja aikaan sitoutumattoman, perässä vedettävän, monen tulessa olevan raudan kanssa tasapainoilevan ja pätkätyöläisen toiveet ja kipupisteet palvelua kohtaan ovat erilaiset.  

 

Kuinka käyttäjäpersoonat muodostuivat? 

 

Innovaatioiden diffuusioteoria 

Rogersin innovaatioiden diffuusiomalli lienee suurimmalle osalle tuttu. Pieni osa meistä on innovaatioiden omaksujina innovaattoreita, vähän suurempi osa varhaisia omaksujia, suurin osa on joko enemmistön etujoukkoa tai jälkijoukkoa ja viimeisenä tulevat vitkastelijat. Tämä teoria oli löyhästi takana, kun hahmottelimme erilaisia käyttäjätyyppejä.  

 

Heinäkuun palvelumuotoilusprintti 

Heinäkuun alussa pidettiin palvelumuotoilusprintti HAUSin tiloissa Munkkiniemessä. Siellä alettiin muodostaa jo alustavia käyttäjätyyppejä HAUSin asiantuntijoiden ja muutaman läheisen viiteryhmän edustajan kanssa. Ajatuksena oli, että HAUS tuntee käyttäjänsä. Sprintissä saatiin varsin hyvää dataa loppukäyttäjähaastatteluja varten, joka oli seuraava vaihe. 

 

Käyttäjähaastattelut

Hahmojen syntyyn vaikuttivat kesällä tehdyt loppukäyttäjähaastattelut, joissa selvitettiin käyttäjien suhtautumista digitalisaatioon, käsityksiä verkko-opiskelusta ja oppimisesta sekä yleistä oppimismotivaatiota. Käyttäjät edustivat eri hallinnonaloja ja henkilöstöryhmiä. Haastattelujen tulosten perustella käyttäjätyypit alkoivat saada persoonaa ja olemusta. 

 

Lopulliset käyttäjätyypit 

Käyttäjätyyppien lopullisessa muodostamisessa otettiin huomioon aikaisemmat työvaiheet sekä työkokemuksen mukana karttunut tieto. Käyttäjätyyppien sukupuoli oli melko sattumanvarainen – koska ensimmäinen sattui olemaan nainen, seuraava oli mies eli tämä ei heijastelut mitään ideologiaa. Ja käyttäjätyyppejä löytyy varmasti lisääkin jatkossa, mutta joihinkin on hyvä keskittyä.  

 

Mitä käyttäjätyypeillä voi tehdä? 

Elokuun digiseminaarissa hahmottelimme eOppivan kehittäjäväen kanssa tapoja, kuinka markkinoida sähköistä oppimisympäristöä eri käyttäjätyypeille. Osa käyttäjistä tulee löytämään meille itse, osa ehkä yrittää mennä jopa piiloon ja osan huomiosta  joudumme kilpailemaan. Päämääränä on saada kaikille myönteinen ja inspiroiva oppimiskokemus, jota voi suositella monitoimitilan päivittäin vaihtuvalle vierustoverille. Digiseminaarin lopputuotoksena tulikin todella arvokasta tietoa ja hyviä markkinointiajatuksia, joilla pääsemme eteenpäin. Nyt, kun tunnistamme osan käyttäjätyypeistä, voimme katsoa palvelua juuri heidän näkökannastaan. Tutustu käyttäjätyyppeihin tarkemmin täältä.

 

Aino Heikkinen

Kansallisarkiston henkilöstöpäällikkö

OA henkilökierrossa HAUSissa