27.06.2024

eOppiva – moderni hallintoaarteemme

Suomen valtio päätti seitsemän vuotta sitten panostaa vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämisessä digitaaliseen oppimiseen. Siitä syntyi eOppiva.fi-palvelukokonaisuus. Kuuden vuoden toimintansa aika­na palvelu on lunastanut paikkansa, niin virastoissa kuin koko valtion tasolla, laajemminkin. Erityisesti valtion yhteisiä osaamisia on pystytty vahvistamaan aivan uudella tavalla ja oppimistapahtumien määrä on monikymmenkertainen. eOppivaan panostetaan koko ajan ja se tulee tarjoamaan jatkossa vielä kehittyneempää tukea digitaaliselle oppimiselle ja tekoälyn hyödyntämiselle.

 

Kuvituskuva, jossa kaksi puhujaa esitelmöivät luovuudesta lavalla. Yleisö seuraa esitystä ja osallistuu keskusteluun.

 

Monipuolinen palvelukokonaisuus syntyi hallituksen kärkihankkeena

Valtiovarainministeriö sitoutui digitaalisen oppimisen edistämiseen vuosina 2016–2017. eOppiva-palvelukokonaisuus luotiin lähes tyhjästä HAUS kehittämiskeskukseen (hallituksen kärkihanke, hankebudjetti 400 000 e). Onnistuminen vaati pioneerihenkeä ja innostuneita ihmisiä. Palvelu avautui jo keväällä 2018. Valtio eli käytännössä valtiovarainministeriö omistaa palvelun ja oppimisympäristön kokonaisuutta operoi HAUS palvelusopimuksen perusteella (hankinnan arvo noin 650 000 e/vuosi).

eOppiva.fi-sivustolta löytyy verkkokursseja, podcasteja, mikrovideoita ja oppimiseen liittyviä blogeja. Verkkokursseja on jo yli 250 kappaletta ja kaikki valtion virastot voivat hyödyntää eOppivaa maksutta.

eOppiva uudistuu koko ajan ja osa valtiovarainministeriön määrärahasta käytetään uusien sisältöjen tuottamiseen. Yhteisistä sisällöistä vastaa osaltaan valtion henkilöstön kehittäjistä koostuva toimituskunta. Mikäli oppisisältö, jonka joku tietty virasto tai virastojen yhteenliittymä haluaa tuottaa, vastaa tarpeeksi laajasti valtion yhteisiin osaamisiin liittyviin oppimistarpeisiin, voi toimituskunta myöntää sille rahoituksen tuotantoa varten. Yhteinen määräraha ei kuitenkaan riitä kaikkien sisältöjen tuottamiseen, joten monet virastot tuottavat sisältöjä omalla kustannuksellaan.

 

eOppiva on löydetty, kymmenet tuhannet opiskelevat siellä ahkerasti

Pääosa valtion henkilöstöstä (noin 82 000) on ottanut eOppivan käyttöön. Aktiivisia käyttäjiä, eli palveluun palaajia viimeisen 6 kuukauden aikana, on noin 35 000.

Vuonna 2023 eri koulutusten aloituksia oli yhteensä 185 000. Niistä jopa 147 000 johti suoritukseen asti. Siten lähes 80 % aloitetuista kursseista suoritettiin loppuun saakka. Se on huima saavutus verkko-oppimisen maailmassa.

Palvelumalli on hyvin kustannustehokas, sillä yhden loppuun asti viedyn opintosuorituksen hinta oli viime vuonna 4,1 euroa. Se on murto-osa vastaavista markkinaehtoisista oppimispalveluista. Verkkokurssien tuotantohinta on voitu pitää edullisena, koska HAUS on valtion omistama in-house toimija (eli sisäinen toimija). Elinkaarensa aikana eOppiva on säästänyt valtionhallinnon toimintarahoja jo miljoonia.

 

eOppiva auttaa myös yksittäisen viraston henkilöstön kehittämisessä

”Koneiston” ytimessä on Moodle-oppimisalusta eli learning management system (LMS). eOppiva-palveluun kuuluu, että kaikki 120 virastoamme voivat saada eOppiva-Moodlesta oman alueen, jonne ne voivat laatia omia virastokohtaisia koulutuksiaan. Lähes 70 virastoa on ottanut oman alueen käyttöön. Näiden virastojen tuottamia koulutussisältöjä on Moodlessa tällä hetkellä hämmästyttävä määrä, noin 1 700 kpl. Tämäkin palvelu on valtiokokonaisuuden kannalta hyvin tärkeä. Se säästää virastojen resursseja ja helpottaa niiden vastuulla olevan substanssikoulutuksen järjestämistä.

 

Oppia valtionhallinnossa ja vähän ylikin

Kuvituskuvassa on eOppivan tuottamia koulutuksia

eOppivan slogan Jotta jokainen voisi oppia on totta sekä valtiotasolla että laajemminkin. Mikäli eOppiva.fi-sivustolle tulevan verkkokurssin sisällössä ei ole salaista tietoa tai ei ole jotain muuta syytä rajoittaa sisällön opiskelua mahdolliseksi vain valtion henkilöstölle, toivotaan sisällön julkaisua avoimeksi. Jopa 130 palvelussa olevasta 250 yhteisestä verkkokurssista onkin julkaistu avoimiksi. Siten kuka tahansa voi niitä opiskella, ei vain valtion virastoissa töissä olevat henkilöt. Vuonna 2023 noin puolet kaikista opintosuorituksista kertyi avoimien kurssien suorittamisesta (tässä mukana ovat myös valtion henkilöstön suoritukset).

Lähtökohtaisesti oppisisällöt ovat valtion virastojen toiminnan ytimessä eli eOppivan tarjonta täydentää erityisesti sitä oppisisältöjen puutetta, mitä muilta koulutusmarkkinoilta ei löydy. Samalla valtion virastot voivat kuitenkin toteuttaa eOppivan avulla myös lakisääteisiä tehtäviään. Siksi osa avoimista sisällöistä on suunnattu virkamiesopiskelijoiden lisäksi muille oppijaryhmille (esim. monet tietoturvaan liittyvät sisällöt, Lasten oikeudet -sarja ja vaalitoimitsijakoulutukset).

Palvelusta löytyy nykyisin myös englanninkielistä sisältöä. Samalla on ilo todeta, että eOppiva-konsepti on kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen hieno palvelu.

 

Taikasanat: yhteistyö, innovatiivisuus ja luottamus

Ihmiset luovat yhdessä tilataideteosta ison pöydän ympärillä eOppiva-gaalassa.

Miten tähän on päästy? Vaikka hanke lähtikin liikkeelle VM:n aloitteesta, nojasi se alusta asti valtionhallinnon sisäiseen yhteistyöhön. Virastoedustus oli mukana koko ajan ja HAUS on ollut aivan suvereeni toimija alusta saakka. Palvelun rakentaminen ja sen tarvitsema osaaminen haluttiin keskittää sinne. Hanke rohkaisi ja mahdollisti innovatiivisen otteen, oltiinhan luomassa jotain aivan uutta. Luottamus oli liima kaikessa tekemisessä.

Töitä on paiskittu palvelun eteen tosissaan alusta saakka. Erityisesti upean eOppiva-tiimin panos HAUSissa on ollut huikea! He ovat omalla innostuksellaan saaneet mukaan valtion laajemmat joukot. Virastojen on pitänyt voida luottaa siihen, että valtio on sitoutunut digitaaliseen oppimiseen ja eOppivaan. eOppiva on meille selkeä strateginen valinta valtion henkilöstön osaamisen kehittämisen pääkanavaksi ja VM on tähän sitoutunut. Niukkenevien resurssien aikana, eOppivan tarjoama potentiaali kannattaa valjastaa entistä laajemmin käyttöön virasto- ja valtiotasolla.

Jokainen meistä tarvitsee uutta tietoa työssään ja päivitystä osaamisissaan. Hyödynnetään eOppivaa osaamisen kehittämisessä, yhteisessä perehdytyksessä ja tiedon jakamisessa mahdollisimman laajasti. Tehdään asiat viisaalla ja kevyellä tavalla yhdessä. Ollaan jatkossakin mahdollisimman luovia ja innovatiivisia, ja ennen kaikkea, vaalitaan oppimisen iloa.

 

PS. Lue myös Terveisiä eOppivan toimituskunnasta!

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio ja neuvotteleva virkamies Marjaana Laine Valtionhallinnon kehittämisosasto, VM