eOppiva 20.08.2017

eOppiva, mistä on kyse?

eOppiva-konseptin taustalla on valtiovarainministeriön asettama hanke Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa. Se on rahoitettu hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut-kärkihankkeesta ja sen vastuutoimijana on HAUS kehittämiskeskus.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valtiolle:

  1. Yksi yhteinen oppimisympäristö
  2. Uusi toimintamalli digitaalisen oppimisen kehittämiseksi
  3. Digitaalista oppimista ja koulutusta edistävien verkosto
  4. Uusia yhteisiä oppimissisältöjä ja koulutuksia
  5. Tekninen tuotantomalli
  6. Jatkuvan toiminnan mahdollistava rahoitusmalli

Oppimisympäristö ja alusta

Valtorin verkko-oppimisympäristön kilpailutus kytkeytyy tiiviisti tähän hankkeeseen. Kilpailutuksen voitti Mediamaisteri ja sen tarjoama Moodle. Valtori ja Mediamaisteri ovat kiinteästi mukana eOppivan luomisessa. Alustaa ja muita oppimisympäristön osia pilotoidaan syksyllä ja ensimmäisten sisältöjen tekeminen voidaan aloittaa samanaikaisesti.

Yksi hankkeen kantavista tavoitteista on se, että yksittäisen viraston ei tarvitse hankkia omaa oppimisalustaa koska eOppiva tulee toimimaan sellaisena. Näin virastoissa jää aikaa ja resursseja kurssien ja koulutuksen suunnitteluun. Konseptin vaatima tulevaisuuden rahoitusmalli suunnitellaan hankkeessa.

Kyse on uudesta tavasta toimia, ei uudesta ICT-järjestelmästä

”Jo vuonna 2018 valtiolla tulee olemaan yhteinen ympäristö ja toimintamalli digitaaliselle oppimiselle. Ja tietysti myös ensimmäiset laadukkaat oppimissisällöt. Tämä toteutetaan yhteistyössä virastojen kanssa, jotta yhdessä luotava kokonaisuus palvelee varmasti virastoja ja virkamieskäyttäjiä. Olemme luomassa jotain ainutlaatuista ja arjen toimintatapoja aidosti auttavaa konseptia. Virastot ovat viestineet eOppivan tarpeellisuudesta ja into uutta konseptia kohtaan on ilahduttavan suurta.”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä.

Miten mukaan eOppivan kehitykseen ja koulutusten suunnitteluun?

Hankkeen aikana rakennetaan koulutuksesta ja varsinkin e-oppimisesta vastaavien verkosto. Sen ensimmäisessä tapaamisessa lupaavasti käyntiin päässyt työ jatkuu yhteisten koulutusten suunnittelulla lokakuussa. Mukaan verkoston toimintaan otetaan mielellään lisää digitaalisesta oppimisesta organisaatioissaan vastaavia ammattilaisia.

Tule mukaan kehittämään yhteistä tulevaisuutta eOppiva.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa tai kysy lisätietoja sähköpostilla [email protected]

 

eOppiva
Kirjoittaja eOppiva