28.05.2020

Digituki – Taitoja tuen antajalle -koulutuksen suunnittelusta uutta osaamista myös tekijöille

Digituki – Taitoja tuen antajalle -koulutus on digituen antajille tuotettu koulutus, joka soveltuu kaikkien digituen antajien käyttöön riippumatta siitä toimiiko tuen antaja järjestön vapaaehtoisena, kunnan tai valtion virastossa, oppilaitoksessa tai vaikkapa kirjastossa työntekijänä. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen antoi paljon myös meille digituen kehittäjille.

Tarvetta ja toivetta yleiselle koulutukselle on ollut jo pitkään. Digituen antajille on ollut tarjolla erilaisia koulutuksia, mutta useat niistä on kohdennettu tietyn kohderyhmän parissa työskenteleville tai tietyssä organisaatiossa toimiville tuen antajille.

On siis sanomattakin selvää, että olimme innoissamme, kun Digi- ja väestötietoviraston koordinoima työryhmä aloitti digitukijoille suunnatun koulutuksen suunnittelun. Työryhmää perustettaessa kiinnitettiin huomiota, että ryhmään saadaan mahdollisimman laaja edustus digituen kentältä. Siihen kuuluikin meidän maakuntien digituen kehittämishankkeiden suunnittelijoiden lisäksi edustajia kirjastosta, järjestöistä ja järjestöjen opintokeskuksesta.

Koulutukseen on koottu ohjaustilanteissa tarvittavaa käytännön tietoa. Digituen eettinen ohjeistus, tukijoiden vinkit sekä linkkilistat tarjoavat välineitä digituen antajille riippumatta organisaatiosta tai toimialasta.

Miksi digitukijoiden osaamisen kehittäminen on meidän näkökulmastamme tärkeää?

Kohtaamme projektisuunnittelijan työssämme paljon erilaisia digituen tarvitsijoita ja digitukijoita. Tuen tarve on laajaa ja yksilöllistä. Emme vielä ole löytäneet ryhmää, joka ei tarvitsisi digitukea laisinkaan. Myös digitukijat ovat kaikki yksilöitä, erilaisilla osaamis- ja koulutustaustoilla. Osa antaa digitukea palkallisena, toisilla se on sisään leivottuna omassa työnkuvassa ja suuri joukko toimii järjestöjen vapaaehtoisina.

Halusimme digitukijoille suunnatun koulutuksen kohtaavan kaikki digitukijat heidän taustastaan riippumatta. Pidimme tärkeänä että voimme mahdollistaa koulutuksen ja omien taitojen kehittämisen, myös niille digitukijoille, joiden taustaorganisaatiot eivät pysty tarjoamaan koulutusta, sekä niille, jotka toimivat itsenäisesti digitukijoina.

Koulutuksen suunnittelu palautti perusasioiden pariin

Koulutuksen suunnitteluprosessi opetti meillekin paljon. Vaikka työskentelemme päivittäin digituen kehittämisen parissa, on välillä hyvä pysähtyä miettimään mistä kaikesta tässä onkaan kyse. Digituen koulutusta työstäneen eOppivan asiantunteva porukka haastoi meitä erottamaan epäolennaiset tärkeimmistä asioista, kirkastamaan koulutuksen tavoitetta, digituen merkitystä tuen antajille ja saajille sekä erityisesti sitä, millaista osaamisen kehittämistä tuen antajat tarvitsevat.

Kun ihmisellä on hätä saada sähköinen asiointinsa hoidettua, digitukijan on tärkeä kohdata ihminen ja ymmärtää hänen tilanteensa. Tekninen osaaminen on toissijainen seikka. Digituen tarve koskettaa meitä kaikkia riippumatta iästä, koulutuksesta tai muista seikoista ja siksi on hienoa, että nyt saimme kaikille tuen antajille soveltuvan koulutuksen.

Digituessa on kyse paljon muusta kuin teknisestä osaamisesta. Koulutuksen tavoitteeksi muodostuikin ensisijaisesti digituen antajien ohjaus- ja kohtaamistaitojen kartuttaminen. Heidän teknistä osaamistaan ei tällä koulutuksella pyritä kehittämään, koska organisaatiosta riippuen digituen sisältö vaihtelee ja sen myötä osaamisvaatimukset ovat erilaisia.

Innostava toteutus houkuttelee opiskelemaan

Verkkopalvelujen saavutettavuus nousee usein esiin digituessa, joten myös sitä tuli pohdittua. Saavutettavuus on pinnalla saavutettavuusdirektiivinkin takia. Koulutusta suunniteltaessa mietimme etenkin koulutuksen sisällön saavutettavuutta. Millä keinoilla saamme rakennettua asiasisältöisen, mielekkään ja uuden oppimiseen kannustavan koulutuksen, jonka läpikäynti on sujuvaa ja selkeää? Kukaan työryhmässä ei pitänyt pitkiä monivalintatehtäviä mielekkäänä vaihtoehtona koulutuksen suorittamiselle. Miten siis saamme tärkeän tiedon helposti omaksuttavaksi ja mielekkääksi verkkokoulutukseksi, jonka läpikäymiseen digitukijat haluavat käyttää aikaansa?

Loistavalla eOppivan tiimillä oli monia vaihtoehtoja ja päädyimme hyödyntämään koulutuksessa erilaisia elementtejä kuten videoita, tehtäviä, testejä, linkkilistoja – myös monivalintatehtäviä sopivassa suhteessa. Linkkilistojen tarkoituksena on opastaa koulutuksen suorittava tiedon juurelle ja syventämään osaamistaan hänelle merkityksellisellä tiedolla. Nyt koulutus on saatavilla myös ruotsiksi, mikä mahdollistaa laajemmin sen hyödyntämisen.

Tähän mennessä saadun palautteen perusteella koulutus on koettu tarpeelliseksi. Koulutuksen suorittaneet ovat kertoneet sen olevan hyvin suunniteltu ja tavoitteellinen. Koulutuksen on koettu olleen tehokasta myös kokeneemmille digitukijoille, joille osa asioista on jo hallussa sekä antaneen uusia näkökulmia erityisesti asiakaspalveluun digituen kontekstissa. Positiivista palautetta on tullut myös selkeästä ja innostavasta toteutustavasta.

Toivommekin koulutuksen tarjoavan digituen antajille yhtä upeita oppimiskokemuksia kuin sen suunnittelu tarjosi meille!

 

Kirjoittajat:

Mirva Gullman, suunnittelija, Pohjanmaan liitto

Tanna Rantanen, suunnittelija, Uudenmaan liitto