1. Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus

  Tänään julkaistu eOppivan koulutus avaa julkisen sektorin työntekijöille hankintojen maailman perinpohjaista muutosta.

 2. Mitä oikeasti saavutettiin? Oppimisen arviointi, mittaaminen ja vaikuttavuus

  Oppimista voi ja pitää mitata, jotta tiedetään, mitä oikeasti on saavutettu ja kuinka oppiminen on vaikuttanut yksilön ja organisaation osaamiseen.

 3. Tunteet, muistaminen ja oppiminen

  Tunteet ovat olennainen osa oppimista. On paljon helpompi muistaa, miltä jokin asia tuntui, kuin mitä joku sanoi tai teki, tai mitä kuuli tai luki. Koulutuksia suunniteltaessa on hyvä pitää huolta siitä, että opittava asia on merkityksellinen oppijalle.

 4. Ilmiölähtöisyys, kokeilukulttuuri ja muutama muu valtionhallinnon uusi normaali

  Ilmiölähtöisyys ja kokeilukulttuuri puhuttivat Valtio Expossa. Lue Hetan raportti tapahtumasta.

 5. Työpajan onnistuminen edellyttää sitoutumista ja toisten kunnioittamista

  eOppivan Saara ja Tuire kertovat videolla ja blogissa, miten työpajoissa onnistutaan.

 6. Miten oppimiskokemusta muotoillaan?

  Oppimismuotoilu on viime vuosina alkanut vilahdella eri yhteyksissä ja hieman eri tavoin kuvailtuna. eOppivaa on alusta alkaen kehitetty käyttäjälähtöisesti palvelumuotoilua hyödyntäen, ja aiomme jatkaa samalla tiellä myös tulevaisuudessa.

 7. Palvelumuotoilu digitaalisten koulutusten suunnittelussa

  Palvelumuotoilu nostaa keskeiseen asemaan käyttäjäkeskeisen, empatialähtöisen ja luovan suunnittelun sekä ongelmanratkaisun. Uskomme, että palvelumuotoilun menetelmien tunnettuuden lisääntyessä niitä aletaan hyödyntää enemmän myös koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

 8. Paikkatiedolla parempia päätöksiä – ajatuksia verkkokoulutuksen tekemisestä

  Anniina Lundvallin ajatuksia paikkatietokoulutuksen tekemisestä.

 9. Oppijan rooli digitaalisissa koulutuksissa

  Digitaalisessa koulutuksessa opiskelijan rooli on huomattavasti itsenäisempi kuin luokkahuoneessa. Vastuun ottaminen omasta oppimisesta on yksi olennaisimmista työelämätaidoista.

 10. Luokasta verkkoon – kolme neuvoa koulutusten digitalisointia suunnittelevalle

  Digitaalinen koulutus muuttaa perinteistä opettajan ja kouluttajan roolia merkittävästi. Vaikka kouluttaja suunnittelisikin sisällön itsenäisesti, viimeistään toteutusvaiheessa hän luultavasti tarvitsee sekä teknistä että visuaalista apua.

 11. Digitaalisen oppimisen lyhyt historia

  Digitaalisen oppimisen aamuhämärässä oli paljon kiivasta keskustelua siitä, onko digitaalinen koulutus koulutusta lainkaan, ja voiko ihminen ylipäätään oppia tietokoneen avulla.

 12. Digitaalinen oppiminen nostaa laatua ja säästää kustannuksia

  Joskus digitaalinen oppimiskokemus on erinomainen, joskus taas totaalisen kaoottinen, mutta useimmiten se on jotain siltä väliltä. Ammattitaitoisella suunnittelulla voidaan päästä loistaviin lopputuloksiin.