Virpi Koskelo

Virpi Koskelo

Virpi Koskelo työskentelee opettajien ja ohjaajien kouluttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Työssään häntä kiinnostaa erityisesti ohjaajien työn tulevaisuus sekä sen pohtiminen, kuinka rakentaa inhimillistä kohtaamista tukevaa ohjausvuorovaikutusta myös digitaalisissa ohjausympäristöissä.