Ulla Westermarck

Ulla Westermarck

Toimin lakimiehenä Valtion työmarkkinalaitoksessa. Ennen tätä toimin noin 10 vuoden oikeusministeriön hallinnonalalla työntajatehtävissä.