Tiina Rosholm

Tiina Rosholm

Virkani on taloussuunnittelijana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa, mutta olen tällä hetkellä henkilökierrossa Valtiokonttorissa. Valtiokonttorissa kehitän valtion yhteistä Tarpeesta maksuun -prosessialuetta; tehtäviin kuuluu etenkin Tilauksesta maksuun -prosessin ohjaaminen, ohjeistaminen ja kouluttaminen.

Olen toiminut lähes koko työurani valtion taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä sekä myös niihin liittyvissä järjestelmä-,  prosessi- ja toimintatapojen kehittämistehtävissä. Innostun kehittämishankkeista, joilla konkreettisesti haetaan tehokkuutta ja helpotusta käytettyihin työtapoihin ja -menetelmiin.