Seija Koskela

Seija Koskela

Seija Koskela, FT, lehtori, työskentelee kouluttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen pääasialliset työtehtävänsä liittyvät erilaisiin ohjausalan perus- ja täydennyskoulutuksiin sekä erityisesti ohjaukseen liittyviin kansainvälisiin projekteihin.