Pirjo Hänninen

Pirjo Hänninen

Olen Pirjo Hänninen ja toimin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa erilaisissa ohjauksen koulutukseen liittyvissä tehtävissä, kuten kouluttajana opinto-ohjaajankoulutuksessa, erilaisissa hankkeissa ja täydennyskoulutuksissa. Minua kiinnostavat ohjaaminen ja uraohjaus sekä laaja-alaisesti kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset sekä erityisesti ymmärryksen lisääminen siitä, kuinka nämä teemat kytkeytyvät toisiinsa.