eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
Maria Fremer

Maria Fremer

Jag arbetar som myndighetsspråkvårdare vid Institutet för de inhemska språken. Jag har disputerat med en avhandling som handlar om tilltalets utveckling i Sverige, speciellt under 1960-talet, då man övergick från att titulera till att dua i nästan alla sammanhang. Vid samma tid, under samma våg av demokratisering och informalisering, började man också arbeta aktivt för att myndighetstexter ska vara begripliga för allmänheten. Den satsningen fortsätter i form av dagens klarspråksarbete.

 

Jag har också jobbat som översättare, bland annat frilansat i åtta år med tv-översättningar för Svenska Yle. Därtill har jag varit anställd som amanuens vid Helsingfors universitet, där jag under elva års tid bland annat var studiehandledare för studenter i nordiska språk, nordisk litteratur och svensk översättning.