Maarit Miettinen

Maarit Miettinen

Maarit toimii opettajankouluttajana Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Maaritin asiantuntijuusalueita ovat oppijakeskeinen pedagogiikka, kulttuurisensitiivinen opetus ja ohjaus, verkko-oppiminen ja sen ohjaus sekä tunnetaidot. Maarit on opettanut paljon kansainvälisiä ryhmiä sekä ollut mukana yhdenvertaisuutta edistävissä hankkeissa.