Lauri Palsa

Lauri Palsa

Työskentelen erityisasiantuntijana Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa. Työssäni kehitän laaja-alaisesti medialukutaidon edistämisen mahdollisuuksia. Pyrin löytämään ratkaisuja mediakulttuurin kehityksen ja digitalisaation tuomiin haasteisiin sekä mahdollisuuksien tavoitteelliseen hyödyntämiseen esimerkiksi suunnitelmallisuuden, tutkimusperustaisuuden ja osallisuuden kehittämisen avulla.