Juho Ajo

Juho Ajo

Johdan Valtiokonttorin Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan laskentatoimen ohjauksen tiimiä. Pyrimme toiminnallamme varmistamaan, että valtion laskentatoimeen liittyvät käytännöt ja toimintatavat tuottavat laadukkaan valtion kirjanpito- ja tilinpäätöstiedon kustannustehokkaasti. Samalla valtion laskentatoimen ohjaukseen liittyvien määräysten ja ohjeiden sekä Valtion kirjanpidon käsikirjan päivitys on vastuullamme.