Jaana Ilomäki

Jaana Ilomäki

Olen arvioinnin ja tarkastuksen ammattilainen. Erityisen kiinnostunut olen itse- ja vertaisarvioinneista ja yhdessä oppimisesta. Näihin läheisesti liittyvät myös osallistavat toimintatavat ja ongelmanratkaisutekniikat. Sisäiseen tarkastukseen olen tullut laadunhallinnan ja kansainvälisten projektin oppimispolkua pitkin. Mottoni on ”opitaan yhdessä”.

Arviointityökaluista hallitsen CAF-, PEF ja EFQM-mallit sekä riskienhallinnan ja yhteiskuntavastuun ISO-standardit. Olen ollut mukana CAF2020 -mallin eurooppalaisessa päivitystyössä, ulkoisena arvioijana CAF- ja EFQM-malleilla eri organisaatioissa sekä kouluttanut organisaatioita itsearviointiin. Olen myös kirjoittajana helmikuussa 2021 julkaistavassa CAF Bookissa, jossa aiheena CAF – Common Assessment Framework as a tool of peer learning. Lisäksi olen ollut mukana arvioimassa kuntien ilmastojohtamista Motivan vetämässä Ilmastojohtajat -vertaisarviointihankkeessa sekä innovaatioita Laatukeskuksen innovaatiokilpailussa.

Työnantajani on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, jossa työskentelen sisäisenä tarkastajana. Keusoten kehittämisessä yhteisöohjautuvuus ja lean -toimintatapa ovat työkaluja, joiden käytöstä olemme saaneet tunnustusta.