Heikki Räisänen

Heikki Räisänen

Heikki Räisänen työskentelee tutkimustiedon, politiikkavalmistelun ja päätöksenteon risteyskohdassa työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtajana. Heikki toimii myös työvoimapolitiikan dosenttina. Hänen työmarkkinoiden toimintaa, rekrytointia, työnvälitystä ja työmarkkinareformeja käsitteleviä tutkimuksiaan on julkaistu useissa maissa. Heikki innostuu uusista kauniista datoista, uusista menetelmäsovelluksista ja uuden oppimisesta. Kuten tutkimuksen, monen muunkin työn laatu paranee yhteistyössä. Heikki toimii TEM:n julkaiseman Työpoliittisen aikakauskirjan päätoimittajana.