Heidi Ojala

Heidi Ojala

Heidi toimii Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa asiantuntijatehtävissä. Heidi on terveydenhuollon monipuolinen ammattilainen, jonka lisäksi hänen osaamisalaansa on palvelumuotoilu. Terveydenhoitaja-kätilötaustansa lisäksi hän on opiskellut preventiivistä hoitotiedettä. Hän on pakolaishoitotyön asiantuntija ja vastaa koulutushankkeessa terveydenhuollon ja pakolaishoitotyön kehittämisestä. Heidillä on käytännön kokemusta muun muassa vastaanottokeskuksen hoitajan tehtävistä. Hän toimii myös pakolaishoitotyön taistelevana tutkijana ja on nostanut esille muun muassa Katie Erikssonin kehittämän pakolaishoitotyön teorian pohjalta holistisen ja kunnioittavan työotteen merkitystä turvapaikanhakijoita hoidettaessa. Hän on tutkinut vastaanottokeskuksissa tapahtuvan hoitotyön erityispiirteitä.