Heidi Jortama

Heidi Jortama

Toimin Valtiokonttorissa Tarpeesta maksuun -prosessialueen ohjaus- ja kehittämistehtävässä. Minulla on kokemusta erilaisista verkostokehityshankkeista sekä muutos-, järjestelmä- ja prosessikehittämisestä reilun viidentoista vuoden ajalta.

Niin hankintatoimessa, menojen käsittelyssä kuin muillakin prosessialueilla minua kiinnostaa ja innostaa yhtenäisten, tehokkaiden ja digitaalisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.