Hanna Gustafsson

Hanna Gustafsson

Hanna Gustafsson toimii kehittämisasiantuntijana KEHA-keskuksessa. Hänen pääasialliset tehtävänsä liittyvät osaamisen ja koulutustoiminnan kehittämiseen. Hän on myös vastannut ohjausosaamisen vahvistamiseen ja urasuunnittelutaitoihin liittyvistä kansallisista elinikäisen ohjauksen kehittämishankkeista 2022 ̶ 2024.